2018
03.04

Öncelikle son zamanlar dilimize girmiş bir kavram olan Mobbing cümle anlamı olarak yönetici ve işveren tarafından sistemli olarak uygulanan baskıya ve istifa ettirilmeye yönelik yıldırma politikasına denir.

Özel güvenlik görevlileri nasıl ve ne şekilde Mobbing‘e maruz kalabilir?

Özel Güvenlik görevlileri’ne  çalıştıkları firma ve projelerde görev harici yasak olmasına rağmen görev tanımının harici işler yapılması istenirse bu bir Mobbing’tir. Aynı konumda çalışan diğer özel güvenlik görevlilerine göre çok daha zorlu proje ve işlerde sürekli aynı kişinin çalıştırılması bir mobbing’tir.
Diğer çalışanlara nazaran bir görev yerinde hep ayn kişinin nokta görevi ve kapalı alanda yaptığı görevler haricinde hep aynı kişiye sıraya ve görev çizelgesine eşit bir şekilde uyulmadan görevi başkalarının da yapması mümkün olduğu halde hep aynı kişiye devamlı olarak ayakta nöbet  ve devriye yazılıyorsa bu da bir Mobbing’tir.

Hep aynı Özel güvenlik görevlisinden tecrübesi ve konumu aynı diğer özel güvenlik görevlilerine göre ayrımcılık yapılarak fazla mesaiye kalması istenmesi Mobbing’tir. Yönetici ve işverenlerin devamlı olarak aynı kişiye asık surat sert tavır ve cevapların vermesi o kişiyi kaale almaması önemsememesi onu kendisini kötü hissettirecek şekilde sürekli davranılması, imkanlar elverdiği halde joker joker elemanın olduğu bilinmesi durumunda iş durumu da elverdiği halde başkalarına işi sebebiyle izin verip o kişiye bilinçli olarak izin verilmemesi bir mobbing çeşitidir.

Devamlı olarak sadece sizin hata yapmanız beklenilip hatanız kolllanılıp rutin değilde sürekli denetime tabi tutulmanız size hata yapmaya yönelik işlerin verilmesi ve neticesinde yaptırımların yapılması da bir nevi Mobbing çeşitidir.
Tüm Bunların neticesinde işi mutlu gitmiyor iş yaşamınız özel hayatınızı büyük ölçüde olumsuz bir şekilde etkiliyor. İşe gitmek istemiyor ve sürekli kendinizi kötü hissettirecek şeylere maruz kalıyorsanız siz de Mobbing’e maruz kalıyor olabilirsiniz.
Mobbing toplu olarak genelde herkese uygulanmaz bir işletmede herkes iş yoğunluğuna maruz kalıyorsa işiniz gerektirdiği yoğunluk budur ve mobbing ile karıştırılmaması gerekir.

Örnek verelim:

Bir site projesinde çalışıyorsunuz Ahmet ve Mehmet olarak iki iş arkadaşı yöneticiniz veya işvereniniz size gelip makul ve anlaşılır bir sebep sunmadan bundan sonra Mehmet sadece nokta ve kapalı alanda görevini ifa edecek, sadece Ahmet Ayakta nöbet tutacak devriye atacak diyorsa sadece Ahmet dış görevlere gidiyor  başka projelere gönderiliyor diğer çalışanlara bu yapılmıyorsa sadece Ahmet’ten mesaiye kalması isteniyorsa Ahmet devamlı eleştiriliyor devamlı verimsizlikle suçlanıyorsa vs vs bunlar hep Mobbing’tir.

Yapılan araştırmaların Mobbing’e maruz kalan çalışanların psikoloji ve ruh sağlıklarında olumsuz etkiler sonucundan fiziki sağlıklarının da bozulabileceği yorumlarını getirmiştir. Mobbing’e maruz kalıyorsanız bunu yöneticileriniz ve firma insan Kaynakları yönetimiyle görüşmeniz gerekmektedir eğer bir çözüm olmuyorsa yaptığınız görüşmeler. Mobbing’in işverenlere Hukuki yaptırımları hususunda pek bir bilgiye sahip değilim fakat Tüm bu size uygulanılan baskıları avukatınızla iyi tahlil edip gerekeni yapmanız yararınıza olacaktır. Mobbing’e Maruz kalarak verimli bir yaşam sürmeniz ve yaptığınız işlerde de verim elde etmeniz mümkün değildir Mobbing size olduğu kadar sosyal çevrenize ve ailenize de etki edeceğini unutmayın.

Yorumlara Kapali.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.