2019
03.12

Bildiğiniz üzere çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde iş güvenliğinin sağlanması açısından iş güvenliği kurulları ve işyerlerin de iş güvenliği birimleri oluşturulmakta bakanlık müfettişleri iş sağlığını denetlemekte ve oluşturulan iş güvenliği birimlerinde iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından iş güvenliği yerinde denetlenmektedir.

Bakanlığın yayınlamış olduğu bir yayında denetlemelerin haberli veya habersiz yapıldığı yazılmakta fakat çoğunlukla ihbar üzerine gidildiği belirtilmektedir. Bu bağlamda değerlendireceksek işçinin deşifre olma korkusu ihbar yapmasının önüne geçmektedir, iş yerinde oluşturulan birimlerde çalışan temsilcisi ve  iş sağlığı güvenliği uzmanları iş yeri bünyesinde çalışan kişilerce seçilmiş olması bir çoğuda dışarıdan taşeron bir firma tarafından belirlenmektedir. bu durum akıllara şunu getirmektedir maaşının işveren tarafından ödenen bir çalışan işveren lehine ne kadar doğru kararlar verebilir? Tabi ki verememektedir bir çok iş yerinde gözlemlediğim durum işçilerin iş sağlığı güvenliği güvenliği toplantılarında ve eğitimlerinde  iş sağlığı riskleri üzerine belirttiği hususların işveren elemanı olan iş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından sadece not alındığı kısa vade de meydana gelebilecek büyük risklerle ilgilenip  uzun vade de meydana gelebilecek riskler konusunda pek bir yaptırımının olmadığını gözlemledim. Hal böyle olunca sağlıklı bir iş güvenliğinden bahsedilmesi mümkün olmuyor.

bu durumun daha sağlıklı bir hale gelmesi için iş sağlığı konusundan devletin denetimlerini artırması illa ihbar üzerine değil habersiz çok fazla müfettiş tarafından çok sık denetimler gerçekleştirilmeli veya iş sağlığı güvenliği uzmanları direk devletin görevlisi olup devlet tarafından maaş alan çalışanlar olmalı ve suistimalin önüne geçilmesi açısından onlarında görevleri denetlenmeli her hangi bir olumsuzluk karşısında ağır cezai yaptırımlara maruz kalmalıdırlar.  

iş Sağlığı güvenliği ve insan sağlığı işten çok daha önemli olduğu unutulmamalı.

Yorumlara Kapali.